Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Czwartek, 7 lipca 2022 03:32
Reklama

Grupa radnych oburzona na konsekwencje własnej uchwały

"Grupa inicjatywna", mowa o złotowskich radnych pod komendą St. Wełniaka, opracowała niezwykle populistyczną uchwałę. Jej ostrze wymierzono w absencje radnych podczas obrad komisji i sesji złotowskiego samorządu. Oczywiście nie zaskakuje, że uchwała nie przeszła bez echa, tak jak 99% innych aktów prawnych złotowskiego samorządu. Temat nagłośniła bowiem pewna redakcja, której naczelny od lat przejawia słabość do ingerencji w samorządowe układanki.
Grupa radnych oburzona na konsekwencje własnej uchwały

W prasie lokalnej pewnego wydawnictwa, które ma, jak wiele wskazuje, w "wielkim poważaniu" wszelkie konwenanse i rzetelność dziennikarską, raz po raz pojawiają się, nazywając to delikatnie, nieścisłości. Na szczęście polskie prawo ma bicz na d...  tak nierzetelnych redaktorów. Mowa o wymogu zamieszczenia sprostowania. Kłopot w tym, że pojawiają się one z reguły w dość dyskretnych miejscach i nie mają  takiej siły rażenia jak krzykliwy tytuł na "jedynce" lub obszerny artykuł. Przykładem "wojna propagandowa" wokół uszczuplenia diet radnych, w której z jednej strony mamy Burmistrza Miasta i popierających go radnych (także tych niezależnych, wspierających włodarza Złotowa sporadycznie), z drugiej strony zaś Stanisława Wełniaka i jego "drużynę. A gdzie miejsce w tej "rozróbie" dla lokalnej redakcji z Wojska Polskiego? Odpowiedź nasuwa treść sprostowania, które ta musiała zamieścić na żądanie Burmistrza Adama Pulita.

W tym miejscu przedstawiamy syntetycznie w kolejności chronologicznej, na podstawie zapisów z dokumentów i przekazu filmowego, przebieg zdarzeń. Na sesję w dniu 30 marca 2022 r. Burmistrz Miasta Złotowa, zgodnie ze swoimi kompetencjami i obowiązkami przygotował nie wniosek a projekt uchwały. Obowiązek ten wynika z wcześniejszej uchwały Rady Miejskiej, przyjętej w dniu 31 stycznia 2022 r., w której zapisano:

§ 2. 1. Dieta miesięczna ulega obniżeniu w razie nieobecności radnego, niezależnie od pełnionej funkcji,
na posiedzeniu:
1) Rady – o 30 % podstawy wymiaru:
2) Komisji – o 20 % podstawy wymiaru.”
oraz
„§ 2. 5. O obniżeniu diety rozstrzyga Rada w formie uchwały.”
Wojewoda Wielkopolski w Rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 3 marca 2022 r. uznał nieważność tej części uchwały, która dotyczyła możliwości usprawiedliwienia nieobecności radnego.

Zdaniem organu nadzoru:
„Dieta powinna być zatem ściśle powiązana z aktywnością radnych w pracach rady i zależna od rzeczywistego wykonywania obowiązków związanych z pełnioną funkcją.” O podjętym przez Wojewodę Wielkopolskiego rozstrzygnięciu radni zostali poinformowani w dniu 7 marca - Biuro Rady przesłało wszystkim tekst dokumentu. Z przywołanych powyżej dokumentów wynikał obowiązek przygotowania przez Burmistrza uchwały, która powodowała obniżenie diet radnym, którzy, bez względu na przyczynę absencji, nie uczestniczyli w posiedzeniach Rady lub Komisji w miesiącu marcu.
Podczas sesji marcowej radni nie podjęli przygotowanej przez Burmistrza uchwały. Diety zostały wypłaconej w pełnej wysokości wszystkim radnym..
Burmistrz zwrócił się 4 kwietnia do RIO o ocenę zasadności wypłaty w pełnej wysokości diet niektórym radnym. RIO stwierdziło, co następuje:
„Dlatego też, od dnia 3 marca 2022 r. (dzień doręczenia miastu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego przyp. mój), nieobecność radnego na posiedzeniu Rady lub nieobecność radnego na posiedzeniu komisji Rady (……) jest nieobecnością wpływającą na obniżenie diety stosownie do §2 ust. 1-3 uchwały ogólnej, a brak uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, o której mowa w §2 ust. 5 uchwały ogólnej uniemożliwia dokonanie naliczenia i wypłacenia diety w obniżonej, właściwej wysokości. Jednocześnie, co oczywiste, w takich warunkach dieta nie może zostać wypłacona w pełnej wysokości (tzn. tak, jakby nie zachodziły warunki wymagające jej obniżenia), bo z przepisów uchwały ogólnej wynika, że pełna dieta się nie należy.”


Radni otrzymali pismo RIO, jednak na sesji w dniu 27 kwietnia również nie podjęli przygotowanej przez Burmistrza uchwały o obniżeniu diety za nieobecności. Przy okazji warto zapoznać się z fragmentem sesji, który dotyczy uchwały w sprawie diet. To między innymi ten materiał został zmanipulowany przez lokalną prasę i przedstawiony na korzyść radnych, którzy wywołali całe zamieszanie w tej sprawie. 

 


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
hmmm 15.06.2022 14:23
Hmmm...

Penelopa 26.05.2022 22:37
Czy ktoś oglądał dzisiejszą sesję? Wełniak z Koronkiewiczem przekroczyli wszelkie możliwe granice bezczelności, absurdu i kłamstwa. Dlaczego reszta radnych godzi się na to? Panie przewodnuczący proszę się przestrzegać statutu!

xyz 26.05.2022 23:15
Plus to to trwało prawie 7 godzin...

WTF 26.05.2022 08:08
Larwa ma za głupków swoich czytelników? Ustalić prawdę nie jest trudno.

Pytam 25.05.2022 16:26
Czyli co, RIO stwierdziło, że jakaś kasa się nie należy, dobrze rozumiem? Czy wobec tego radny hipcio już tropi aferę? I czy z tego mogą być jakieś konsekwencje, np. karne?

Zenek 25.05.2022 15:45
Naczelnik i jego przy***sy z kłamstwa uczynili oręż w walce z burmistrzem. Wspiera ich w tym lokalna gazetka. Widać też pociąg do kasy. Rozwój miasta i jego mieszkańcy ich nie interesują. To grupa pieniaczy

D 25.05.2022 14:15
Koronkiewicza ciężko zrozumieć, to jakiś dialekt.

wreszcie 24.05.2022 17:58
Dobrze, że jest ktoś, kto się pochyla nad tą hipokryzją i nieścisłościami. Swoją drogą w przypadku niektórych radnych to właśnie nieobecność na sesji powinna być finansowo premiowana.

zachmurzenie duże

Temperatura: 10°CMiasto: Złotów

Ciśnienie: 1017 hPa
Wiatr: 10 km/h

Reklama
KOMENTARZE
Autor komentarza: . - kropkaTreść komentarza: W razie, gdyby się okazało, że oskarżony nie był prawidłowo zawiadomiony będziemy ścigać Melanię Poch do zesrania.Data dodania komentarza: 02.07.2022, 13:50Źródło komentarza: Mąż pilskiej działaczki skazany w I instancjiAutor komentarza: prof. JebutekTreść komentarza: Sąd może być w koteryjnej zmowie i wtedy oleje, osra i opryka.Data dodania komentarza: 30.06.2022, 12:48Źródło komentarza: Mąż pilskiej działaczki skazany w I instancjiAutor komentarza: fakjufejkTreść komentarza: Musi być elementarny porządek w sądownictwie. Sąd mając wiedzę o stronie postępowanie nie może sobie dowolnie wybierać, dokąd skieruje swoje pisma, wezwania. Można bowiem wyobrazić sobie, że sąd uzna sobie w cichości gabinetów iż wyśle pismo na Wyspy Taka-Tuka lub do Kołmogorów w północnym Związku Radzieckim czy do Heleny w Montanie, gdzie podobno mieszka syn Lemanowicza. Zlekceważenie danych zawartych w protokole sądu okręgowego ośmiesza sąd rejonowy.Data dodania komentarza: 22.06.2022, 20:20Źródło komentarza: Mąż pilskiej działaczki skazany w I instancjiAutor komentarza: woda sodowa JNTreść komentarza: Ryszard robi karierę a Wiesława PIS prześladuje. To wszystko widać jak na tacy. Jak widzę regionalne przewodnictwo PIS to słabo się robi. Szczególnoie pan Adam, który ostatnio palnął publicznie, że od pewnego czasu obserwuje świat z ambony. To jest typowa megalomania i uciekanie się do mody partyjniackiej. Dbanie o struktury to jednak praca, której nie widać, natomiast widać złe posunięcia. Jeżeli ludzie PSL będą budować listy zjednoczonej prawicy to marnie widzę przyszłość.Data dodania komentarza: 22.06.2022, 09:32Źródło komentarza: Starosta Ryszard Goławski wystąpił w panelu dyskusyjnym z premierem RP Mateuszem MorawieckimAutor komentarza: PLSTreść komentarza: Specjalista od tłucznia z nieczynnych torowisk. A potem z tego pewna firma buduje drogi w lasach. To się nazywa biznesData dodania komentarza: 20.06.2022, 20:43Źródło komentarza: Starosta Ryszard Goławski wystąpił w panelu dyskusyjnym z premierem RP Mateuszem MorawieckimAutor komentarza: GiloTreść komentarza: Pan starosta już tworzył jeden szlak rowerowy na bazie nieczynnej już linii kolejowej Złotów-Kujan. Tłuczeń z podkładów zniknął i nie wiadomo gdzie się podział . Na tym skończyła się cała inwestycja..........Data dodania komentarza: 20.06.2022, 19:22Źródło komentarza: Starosta Ryszard Goławski wystąpił w panelu dyskusyjnym z premierem RP Mateuszem Morawieckim
Reklama
Reklama