Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Czwartek, 7 lipca 2022 04:03
Reklama

Złotów na wysokiej pozycji

Złotów kolejny rok na wysokiej pozycji w rankingu zrównoważonego rozwoju gmin-wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich i powiatów grodzkich
  • Źródło: www.wydawnictwopw.pl
Złotów na wysokiej pozycji

Badania nad zrównoważonym rozwojem gmin są prowadzone od wielu lat, a wskaźniki, na podstawie których są opracowywane rankingi obejmują  osiemnaście lat (2003-2020). Relatywnie długi przedział czasu oraz objęcie badaniami wszystkich gmin w Polsce podnosi wartość prezentowanych rankingów, jak też wyników badań prezentowanych w publikacjach autorstwa E. Sobczaka i M. Staniszewskiego (dostępnych m. in. na stronie: www.wydawnictwopw.pl). Podstawą tej metodyki jest zbiór piętnastu zmiennych, przedstawionych poniżej, w których skład wchodzą wskaźniki wyjaśniające rozwój gospodarczy, społeczny i ochronę środowiska.

Suma punktacji piętnastu zmiennych jest traktowana jako miernik realizacji celów długoterminowych (strategicznych), który jest wykorzystywany do pozycjonowania (rankingowania) gmin, w ramach czterech kategorii (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie i powiaty grodzkie). W edycji rankingu 2021 roku (dane z roku 2020) zaprezentowano ranking uszeregowany według miernika realizacji celów długoterminowych (punktacji sumarycznej). Analiza rankingów pozwala oceniać realizację celów strategicznych, a pośrednio poziom rozwoju w relacji do innych gmin, a ocena poszczególnych zmiennych umożliwia identyfikowanie osiągnięć (dobrych praktyk) w analizowanych gminach. Na konferencji 26 kwietnia 2022 roku w Sejmie zaprezentowany był ranking w czterech kategoriach w rezultacie czego dyplomy otrzymało czterdzieści samorządów (po 10 w każdej kategorii). Celem zaprezentowanych badań i rankingów jest promowanie rozwoju i identyfikowanie dobrych praktyk w realizacji kluczowych celów długoterminowych (kształtowanie konkurencyjności inwestycyjnej i kreowanie miejsc pracy, kształtowanie konkurencyjności migracyjnej-poprawianie warunków życia mieszkańców, rozwój przedsiębiorczości i zwiększanie wskaźnika samodzielności finansowej-udziału dochodów własnych). Hipotezy badawcze są dwie, a mianowicie, poziom miernika realizacji celów strategicznych zależy od położenia w relacji do centrów lub od takich czynników endogenicznych, jak turystyka lub przemysł wydobywczy. Laureaci-pierwszej dziesiątki w rankingu uszeregowanym według miernika realizacji celów strategicznych (sumarycznej punktacji) realizują cele rozwojowe-długoterminowe systematycznie i tworzą w ten sposób dobre praktyki. 

Gminy miejskie

Wśród  dziesięciu gmin miejskich w rankingu cztery awansowały do grupy laureatów w 2020 roku (Płońsk, Mielec, Szczawnica Zdrój oraz Podkowa Leśna). Przyczyną awansu w rankingu były wydatki na projekty inwestycyjne, które wzrosły znacząco w tym roku oraz rosnąca liczba osób pracujących i liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (wskaźnik przedsiębiorczości). Wskaźnik przedsiębiorczości najdynamiczniej zwiększał się w Szczawnie Zdroju (turystyczna specjalizacja) oraz w Podkowie Leśnej- obszar metropolitalny Warszawy. W podgrupie sześciu miast, które mają ustabilizowaną pozycję w pierwszej dziesiątce rankingu (Limanowa, Łeba, Złotów, Wysokie Mazowieckie, Sucha Beskidzka i Karpacz) wykazują się wysokimi wydatkami na projekty rozwojowe oraz wysoką liczbą osób pracujących i podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców. Najwyższy wskaźnik przedsiębiorczości osiągają miasta specjalizujące się w turystyce (Łeba i Karpacz), przy czym na podkreślenie zasługuje Karpacz (pierwszy w rankingu), w którym wskaźnik przedsiębiorczości osiągnął poziom 862 podmioty na 1000 mieszkańców i w 2020roku wskaźnik ten wzrósł o 22 podmioty, w porównaniu do poprzedniego roku. W Łebie ten wskaźnik osiągnął poziom 359 podmiotów na 1000 mieszkańców, co pokazuje dystans pomiędzy dwoma turystycznymi miastami. 

Na uwagę zasługują też miasta, które osiągają sukcesy w liczbie osób pracujących (kształtowaniu konkurencyjności inwestycyjnej), wśród których najwyższą liczbę miejsc pracy osiągnął Złotów (740 miejsc pracy na 1000 mieszkańców w 2020 roku i liczba ta wzrosła o około 18 w porównaniu do roku 2019). W mieście tym wydatki na projekty inwestycyjne są na bardzo niskim poziomie (około 430 zł per capita), a mimo to samorząd jest skuteczny w pozyskiwaniu inwestorów tworzących miejsca pracy. Niski wskaźnik samodzielności finansowej (około 46%) może wskazywać, że pozyskiwani inwestorzy nie stawiają wymagań  odnośnie infrastruktury społecznej. Na drugim miejscu pod względem liczby osób pracujących na 1000 mieszkańców oraz na drugim miejscu w rankingu jest Sucha Beskidzka (628 osób pracujących na 1000 mieszkańców w 2020 roku), i mimo, że  w tym mieście wystąpił nieznaczny spadek wskaźnika w porównaniu do  poprzedniego roku (o około 4 osoby pracujące) to wskaźnik samodzielności finansowej wzrósł o ponad 3% (do 49,36%). Może to wskazywać na pozyskiwanie inwestorów tworzących bardziej innowacyjne miejsca pracy (technologicznie bardziej zawansowane). Należy dodać, że w Suchej Beskidzkiej  wydatki na projekty inwestycyjne-cele długoterminowe są wielokrotnie wyższe niż w Złotowie –w 2020 roku wyniosło 2534 zł per capita (w Złotowie 430 zł). Wysoką liczbą osób pracujących na 1000 mieszkańców wykazuje się także Wysokie Mazowieckie, w którym wskaźnik ten wzrósł w 2020 o około 2 osoby i osiągnął 449 osób. Utrzymanie trendu wzrostowego w liczbie osób pracujących mimo ograniczeń związanych z pandemią jest osiągnięciem zasługującym na podkreślenie. Trzeba też podkreślić, że gminie miejskiej Wysokie Mazowieckie wystąpił relatywnie wysoki wskaźnik samodzielności finansowej-ponad 50%. Wskaźnik ten jest wyraźnie wyższy tylko w miastach położonych w obszarach oddziaływania centrów rozwoju (Podkowa Leśna) oraz w miastach specjalizujących się w turystyce (Karpacz, Łeba, Szczawno Zdrój). W zbiorze dziesięciu gmin miejskich jest pięć miast, w których liczba osób pracujących w 2020 roku wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego. Wskazuje to, że połowa gmin miejskich o najwyższej punktacji sumarycznej-mierniku realizacji celów strategicznych utrzymały trend wzrostowy liczby osób pracujących na 1000 mieszkańców mimo ograniczeń pandemicznych.        

 


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
zachmurzenie duże

Temperatura: 10°CMiasto: Złotów

Ciśnienie: 1017 hPa
Wiatr: 10 km/h

Reklama
KOMENTARZE
Autor komentarza: . - kropkaTreść komentarza: W razie, gdyby się okazało, że oskarżony nie był prawidłowo zawiadomiony będziemy ścigać Melanię Poch do zesrania.Data dodania komentarza: 02.07.2022, 13:50Źródło komentarza: Mąż pilskiej działaczki skazany w I instancjiAutor komentarza: prof. JebutekTreść komentarza: Sąd może być w koteryjnej zmowie i wtedy oleje, osra i opryka.Data dodania komentarza: 30.06.2022, 12:48Źródło komentarza: Mąż pilskiej działaczki skazany w I instancjiAutor komentarza: fakjufejkTreść komentarza: Musi być elementarny porządek w sądownictwie. Sąd mając wiedzę o stronie postępowanie nie może sobie dowolnie wybierać, dokąd skieruje swoje pisma, wezwania. Można bowiem wyobrazić sobie, że sąd uzna sobie w cichości gabinetów iż wyśle pismo na Wyspy Taka-Tuka lub do Kołmogorów w północnym Związku Radzieckim czy do Heleny w Montanie, gdzie podobno mieszka syn Lemanowicza. Zlekceważenie danych zawartych w protokole sądu okręgowego ośmiesza sąd rejonowy.Data dodania komentarza: 22.06.2022, 20:20Źródło komentarza: Mąż pilskiej działaczki skazany w I instancjiAutor komentarza: woda sodowa JNTreść komentarza: Ryszard robi karierę a Wiesława PIS prześladuje. To wszystko widać jak na tacy. Jak widzę regionalne przewodnictwo PIS to słabo się robi. Szczególnoie pan Adam, który ostatnio palnął publicznie, że od pewnego czasu obserwuje świat z ambony. To jest typowa megalomania i uciekanie się do mody partyjniackiej. Dbanie o struktury to jednak praca, której nie widać, natomiast widać złe posunięcia. Jeżeli ludzie PSL będą budować listy zjednoczonej prawicy to marnie widzę przyszłość.Data dodania komentarza: 22.06.2022, 09:32Źródło komentarza: Starosta Ryszard Goławski wystąpił w panelu dyskusyjnym z premierem RP Mateuszem MorawieckimAutor komentarza: PLSTreść komentarza: Specjalista od tłucznia z nieczynnych torowisk. A potem z tego pewna firma buduje drogi w lasach. To się nazywa biznesData dodania komentarza: 20.06.2022, 20:43Źródło komentarza: Starosta Ryszard Goławski wystąpił w panelu dyskusyjnym z premierem RP Mateuszem MorawieckimAutor komentarza: GiloTreść komentarza: Pan starosta już tworzył jeden szlak rowerowy na bazie nieczynnej już linii kolejowej Złotów-Kujan. Tłuczeń z podkładów zniknął i nie wiadomo gdzie się podział . Na tym skończyła się cała inwestycja..........Data dodania komentarza: 20.06.2022, 19:22Źródło komentarza: Starosta Ryszard Goławski wystąpił w panelu dyskusyjnym z premierem RP Mateuszem Morawieckim
Reklama
Reklama